Oprogramowanie EPO

System EPO składa się z modułów:

 • EPO-PP
 • EPO-MS
 • EPO-WS
 • EPO-OP
 • Szyny Integracyjnej RedHat Jboss Fuse.

W podstawowej formie architektura systemu może mieć następującą postać:

Oprogramowanie_EPO

Moduł EPO-PP

 • Moduł EPO-PP stanowi część systemu EPO przeznaczoną dla użytkowników Operatora Pocztowego.
 • Moduł EPO-PP jest aplikacją webową wykonaną w oparciu o technologię Microsoft ASP.NET MVC w wersji 2 oraz bazę danych Microsoft SQL Server 2008.
 • Celem modułu EPO-PP jest umożliwienie pracownikom Operatora Pocztowego rejestrowania otrzymanych przesyłek/doręczeń oznakowanych etykietką EPO, budowanie Kart Doręczeń oraz rejestrację zmian statusu doręczeń.

Moduł EPO-MS

 • Moduł EPO-MS stanowi część systemu EPO przeznaczoną dla użytkowników Ministerstwa Sprawiedliwości.
 • Moduł EPO-MS jest aplikacją webową wykonaną w oparciu o technologię Microsoft ASP.NET MVC w wersji 2 oraz bazę danych Microsoft SQL Server 2008.
 • Celem modułu EPO-MS jest umożliwienie pracownikom Ministerstwa Sprawiedliwości rejestrowania wysłanych przez sądy Przesyłek, monitoringu aktualnego statusu Przesyłek oraz rewizji historii dokonywanych zmian statusów bez konieczności integracji z systemami informatycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości.

Moduł EPO-WS

 • Moduł EPO-WS stanowi część systemu EPO przeznaczoną dla użytkowników Ministerstwa Sprawiedliwości.
 • Moduł EPO-WS jest usługą sieciową wykonaną w oparciu o technologię Microsoft Windows Communication Foundation, część frameworka .NET Framework w wersji 4 oraz bazę danych Microsoft SQL Server 2008.
 • Moduł EPO-WS stanowi część systemu EPO przeznaczoną dla użytkowników Ministerstwa Sprawiedliwości.
  Celem usługi sieciowej (ang. Web Service) jest umożliwienie integracji systemów informatycznych Ministerstwa Sprawiedliwości z systemem EPO w celu umożliwienia rejestrowania wysłanych doręczeń, monitoringu aktualnego statusu doręczeń oraz rewizji historii dokonywanych zmian statusów.
  Dostęp do usług sieciowych EPO-WS kontrolowany jest przez użytkowników modułu EPO-MS w roli Sekretarza i Pracownika.