Opis Interfejsu Wymiany Danych B2B

Dokument jest przeznaczony dla zespołów projektowych operatorów pocztowych realizujących integracje własnych systemów z systemem EPO Ministerstwa Sprawiedliwości.
Niniejszy dokument opisuje interfejsy komunikacyjne wykorzystywane do komunikacji pomiędzy EPO a Systemami Operatorów Pocztowych.

Opis interface wymiany danych systemu EPO

Comments are closed.