Pytanie 24 – Czy do autentykacji przy wzajemnym wywoływaniu usług sieciowych obydwie strony komunikacji mają wykorzystywać zarówno ClientCertificateAuthentication jak i login/hasło ?

Czy do autentykacji przy wzajemnym wywoływaniu usług sieciowych obydwie strony komunikacji mają wykorzystywać zarówno ClientCertificateAuthentication jak i login/hasło?

Należy założyć możliwość dodatkowej autentykacji na poziomie usługi sieciowej – Basic autentication. Szczegóły wymagają ustalenia z obsługą techniczną EPO.