Pytanie 23 – Czy przesyłki typu „PrzesylkaEPO” będą miały w polu usługi oznaczenie …

Czy przesyłki typu „PrzesylkaEPO” będą miały w polu usługi oznaczenie „O” przeznaczone do oznaczania papierowego potwierdzenia odbioru? Jeżeli tak czy może wystąpić sytuacja, że dla jednej przesyłki będzie oczekiwane zarówno papierowe potwierdzenie odbioru jak i elektroniczne (EPO), jeżeli tak jak to odróżnić przy obecności atrybutu „O” w polu Usługi? Proponujemy dla typu „PrzesylkaEPO” nie umieszczać atrybutu „O” jeżeli nie miało by być świadczone dodatkowo papierowe potwierdzenie odbioru.

Przesyłki do procedowania z papierowym potwierdzeniem odbioru nie będą umieszczane w zbiorze EKN.