Pytanie 22 – Jaka jest różnica pomiędzy przesyłką typu „Przesylka” a przesyłką typu „PrzesylkaEPO”?

Jaka jest różnica pomiędzy przesyłką typu „Przesylka” a przesyłką typu „PrzesylkaEPO”? (typy opisane w EKN.xsd) Do czego będzie biznesowo wykorzystywany typ „Przesyłka”, czy będzie wykorzystywany? Czy przesyłki z papierowym potwierdzeniem odbioru będą przenoszone typem „Przesylka”?

W zbiorze EKN „Przesylka” oznacza przesyłkę bez elektronicznego potwierdzenia odbioru (tylko polecone). W systemie EPOMS w dalszym ciągu procedowane są tylko „PrzesyłkiEPO”. „Przesyłki” można pominąć w nie są w nim aktualnie rejestrowane i przetwarzane