Pytanie 21 – Czy w ramach interfejsu EPO opisanego na …

Czy w ramach interfejsu EPO opisanego w dokumencie Opis interface wymiany danych systemu EPO Przesyłki typu „PrzesylkaEPO” nadawane będą przesyłki tylko w postępowaniu cywilnym i karnym, czy także podatkowym, administracyjnym lub bez postępowania sądowego (na zasadach ogólnych)? Czy dla wszystkich obowiązują pola „StatusPrzesyłki” przyjmują te same wartości słownikowe?

Odpowiedź jak w pytaniu 16