Lis 18

Pytanie 19 – W „DzU z dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 887” nie opisano postępowania podczas wydania po awizowaniu przesyłki kierowanej „Do rąk własnych”

W „DzU z dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 887” nie opisano postępowania podczas wydania po awizowaniu przesyłki kierowanej „Do rąk własnych” Czy nadal mają być używani odbiorcy opisani w dokumentacji Opis interface wymiany danych systemu EPO
      5 Wydana (po awizo)
        OdbiorcaPrzesylki:
            0: Adresat
             1: Upoważniony Pracownik
             2: Osobie uprawnionej do reprezentacji
             3: Pełnomocnik pocztowy
Czy też inni?
Jeżeli inni to jacy i z jakimi kodami?
Czy Status Przesyłki dla „Do rąk własnych” ma być nadal oznaczony jako „5 Wydana (po awizo)”, czy inny . Jeżeli inny to jaki?

Odpowiedź jak w pytaniu 16

Lis 18

Pytanie 18 – Czy w przypadku nie doręczania „Do rąk własnych” jako odbiorca przesyłki powinien w postępowaniu karnym zostać użyty element słownika?

Czy w przypadku nie doręczania „Do rąk własnych” jako odbiorca przesyłki powinien w postepowaniu karnym zostać użyty element słownika:
        0 – Adresatowi
              1 – Dorosłemu domownikowi
              2 – Dozorcy
              3 – Sołtysowi
              4 – Administracji domu
z kodami jak wyżej (czyli jak w dokumentacji na stronie Opis interface wymiany danych systemu EPO) , czy też jak wskazano w papierowym potwierdzeniu odbioru, którego wzór dołączono do „DzU z dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 887”.
Jeżeli z Załącznika do Rozporządzenia to jakie mają być ich kody?

Odpowiedź jak w pytaniu 16

Lis 18

Pytanie 16 – Jakie mają być kody dla elementu <xsd:element name=”OdbiorcaPrzesylki” type=”xsd:int”/> …

Jakie mają być kody dla elementu <xsd:element name=”OdbiorcaPrzesylki” type=”xsd:int”/>
w przypadku doręczania „Do rąk własnych” w postępowaniu karnym ? wobec tego, że w formularzu papierowym wskazano jako odbiorców w takim przypadku inne pozycje niż w dokumentacji EPO InterfaceB2B umieszczonej na stronie Opis interface wymiany danych systemu EPO.

  1. Adresatowi
  2. Adresatowi, który nie mógł lub nie chciał pokwitować odbioru przesyłki
  3. Osobie uprawnionej do odbioru przesyłki

Z oczywistych powodów taka przesyłka może być doręczona tylko Adresatowi. Ograniczenie związane z doręczeniem tylko do rąk własnych nie wpływa na zwracane statusy doręczeń. Obsługa powinna polegać na ograniczeniu możliwości wyboru odznaczenia odbiorcy innego niż adresata. Statusy doręczenia nie zmieniają się w żadnym przypadku. Sposób manifestowania przesyłek „do rąk własnych” został opisany w dokumencie Epo – zmiana dot. wprowadzenia oznaczenia adresatowi osobiście.