Lis 18

Pytanie 24 – Czy do autentykacji przy wzajemnym wywoływaniu usług sieciowych obydwie strony komunikacji mają wykorzystywać zarówno ClientCertificateAuthentication jak i login/hasło ?

Czy do autentykacji przy wzajemnym wywoływaniu usług sieciowych obydwie strony komunikacji mają wykorzystywać zarówno ClientCertificateAuthentication jak i login/hasło?

Należy założyć możliwość dodatkowej autentykacji na poziomie usługi sieciowej – Basic autentication. Szczegóły wymagają ustalenia z obsługą techniczną EPO.

Lis 18

Pytanie 23 – Czy przesyłki typu „PrzesylkaEPO” będą miały w polu usługi oznaczenie …

Czy przesyłki typu „PrzesylkaEPO” będą miały w polu usługi oznaczenie „O” przeznaczone do oznaczania papierowego potwierdzenia odbioru? Jeżeli tak czy może wystąpić sytuacja, że dla jednej przesyłki będzie oczekiwane zarówno papierowe potwierdzenie odbioru jak i elektroniczne (EPO), jeżeli tak jak to odróżnić przy obecności atrybutu „O” w polu Usługi? Proponujemy dla typu „PrzesylkaEPO” nie umieszczać atrybutu „O” jeżeli nie miało by być świadczone dodatkowo papierowe potwierdzenie odbioru.

Przesyłki do procedowania z papierowym potwierdzeniem odbioru nie będą umieszczane w zbiorze EKN.

Lis 18

Pytanie 22 – Jaka jest różnica pomiędzy przesyłką typu „Przesylka” a przesyłką typu „PrzesylkaEPO”?

Jaka jest różnica pomiędzy przesyłką typu „Przesylka” a przesyłką typu „PrzesylkaEPO”? (typy opisane w EKN.xsd) Do czego będzie biznesowo wykorzystywany typ „Przesyłka”, czy będzie wykorzystywany? Czy przesyłki z papierowym potwierdzeniem odbioru będą przenoszone typem „Przesylka”?

W zbiorze EKN „Przesylka” oznacza przesyłkę bez elektronicznego potwierdzenia odbioru (tylko polecone). W systemie EPOMS w dalszym ciągu procedowane są tylko „PrzesyłkiEPO”. „Przesyłki” można pominąć w nie są w nim aktualnie rejestrowane i przetwarzane