Lut 10

EPO – procedura karna

W dniu 30 stycznia 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym, umożliwiające procedowanie przesyłek EPO w procedurze karnej.