Lip 17

Najpierw Kielce, potem Kraków

W dniu 29 czerwca 2014r. zostało wdrożone Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru (EPO) w Sądzie Okręgowym w Kielcach. Pierwsze przesyłki zostały przekazane operatorowi pocztowemu już dzień później. Kolejnym etapem było uruchomienie EPO w sądach krakowskich. Start odbył się już w dniu 10 lipca 2014r., co zaowocowało przekazaniem operatorowi pierwszej przesyłki EPO pomiędzy dwoma miastami Kraków-Białystok.