Paź 21

Umowa dostosowania modułów systemu „SAWA”

Ministerstwo Sprawiedliwości realizując „Ograniczone Wdrożenie Produkcyjne” systemu Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru (EPO) powierzyło Sądowi Apelacyjnemu w Białymstoku organizację zasilenia EPO danymi pochodzącymi z systemów „SAWA”. W dniu 30 września 2013 roku została podpisana umowa pomiędzy Sądem Apelacyjnym w Białymstoku, a firmą Currenda sp. z o.o. na dostosowanie odpowiednich modułów systemu „SAWA” do wymiany danych z systemem EPO. Zakres zmian w systemie „SAWA” obejmuje trzy sądy: Sąd Apelacyjny w Białymstoku, Sąd Okręgowy w Białymstoku oraz Sąd Rejonowy w Białymstoku.