O projekcie

Proces_EPOKierownictwo Resortu podjęło decyzję o rozpoczęciu w projekcie Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru (MSEPO) fazy Ograniczonego Wdrożenia Produkcyjnego. Oznacza to, iż po raz pierwszy w historii polskiego sądownictwa jako dowód doręczenia do sądu powróci, w miejsce tradycyjnego kartonika zwrotki, elektroniczny formularz  potwierdzenia odbioru opatrzony odręcznym podpisem odbiorcy. Przesłanie dowodu doręczenia do sądu nastąpi za pośrednictwem łączy teleinformatycznych  natychmiast po złożeniu podpisu przez adresata.

Podstawowym celem realizacji projektu MSEPO jest skrócenie czasu trwania rozpoznawania spraw sądowych poprzez przyspieszenie cyklu obiegu korespondencji miedzy sądem a uczestnikami postepowań sądowych. Przeprowadzone w projekcie wespół z operatorem pocztowym pilotaże wykazały wymierne korzyści jakie przyniesie wdrożenie nowego sposobu potwierdzania doręczeń korespondencji sądowej. Efektem wprowadzenia systemu będzie ponad dwukrotne skrócenie czasu oczekiwania przez sądy na powrót potwierdzeń doręczenia, oszczędności wydatków związanych z doręczeniami oraz digitalizacja tzw. „zwrotek”.

wykres_doreczen_white

Ograniczone wdrożenie produkcyjne rozwiązania zostanie przeprowadzone w sądach białostockich. Wybór miejsca realizacji przedsięwzięcia wynika z dobrego przygotowania informatycznego jednostek oraz dużego zainteresowania prezesów sądów we wprowadzaniu usługi. Zgodnie z ustalonym harmonogramem, pierwsze elektroniczne potwierdzenia odbioru przesyłek sądowych pojawią się w IV kwartale 2013 roku.

Korzyści wynikające z wprowadzenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru (EPO)

Doręczenia sądowe:
  • szybciej (dwukrotne skrócenie czasu obiegu korespondencji)
  • pewniej (eliminacja zagubień ZPO)
  • taniej (oszczędności na pracy i materiałach)
  • lepiej jakościowo (walidacja danych, eliminacja reklamacji)
Korzyści dla postępowań sądowych:
  • sprawy nie spadają z wokandy z braku informacji o doręczeniach
  • przyspieszenie wielu czynności np. uprawomacnianie orzeczeń
  • możliwość planowania czynności w sprawach (zarządzania czasem)
  • w końcowym efekcie – skrócenie czasu trwania postępowań sądowych